"Polski przemysł, Polska myśl techniczna. Wspieramy rozwój polskiej przedsiębiorczości"

Opis maszyny

PODSTAWOWE ZADANIE

     Podstawowym zadaniem maszyny jest foliowanie kapturowe materiałów ułożonych na palecie, folią rozwijaną z rolki. Folia stosowana jest folią rękawową z fałdami typu „stretch hood”. Maszyna zaprojektowana jest do pracy w linii technologicznej w dowolnym zakładzie produkcyjnym gdzie zachodzi potrzeba foliowania palet z towarem. Struktura sterowania części centralnej systemu sterowania zrealizowana jest na sterowniku mikroprocesorowym PLC umożliwiającym współpracę i wymianę informacji z istniejącym na zakładzie systemie oraz panel operatorskim HMI umożliwiającym podgląd pracy maszyny i ustawienie parametrów pracy.

     Urządzenie wyposażone jest w niezawodne urządzenia wykonawcze oraz pomiarowe aby praca urządzenia była niezawodna i długoterminowa. Maszyna skonstruowana została modułowo aby montaż lub demontaż maszyny był zredukowany do minimum. Posiada zaprojektowany podest umożliwiający wygodny serwis maszyny i wymianę folii. Strefa wprowadzania palety zabezpieczona jest barierą świetlną bezpieczeństwa, która pozwala na wjazd palety do strefy niebezpiecznej i jednocześnie chroni przed wejściem człowieka. Podczas przejazdu palety przez bramkę zabezpieczenie jest deaktywowane na czas przejazdu. Gdy bariera zidentyfikuje obiekt niepożądany nastąpi zatrzymanie całego sterowania . Urządzenie jest kompletne wyposażone we wszystkie zespoły.

GALERIA

Automatyczna praca

PROCES FOLIOWANIA W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANY

 • Dojazd palety z materiałem na stanowisko foliowania
 • Rozwinięcie odpowiedniej długości folii
 • Rozdzielenie folii
 • Nałożenie folii na ramiona rozciągające
 • Zgrzanie i obcięcie folii
 • Rozciągnięcie folii do rozmiarów większych niż paleta
 • Nałożenie folii na paletę
 • Wyjazd palety ze stanowiska foliowania

Korzyści

KORZYŚCI STOSOWANIA TEJ METODY

img2

 • Poprawa stabilności materiału na palecie
 • Obniżenie zużycia energii (elektrycznej lub gazu)
 • Obniżenie zużycia folii około 40% w stosunku do folii termokurczliwej
 • Zwiększenie wydajności linii pakujących
 • Zabezpieczenie materiału przed wodą i słońcem (folia UV)
 • Poprawa wyglądu pakowania

Dane techniczne

SPECYFIKACJA

Podstawowym zadaniem maszyny jest foliowanie kapturowe materiałów ułożonych na palecie, folią rozwijaną z rolki o ciężarze do 400kg. Folia stosowana jest folią rękawową z fałdami typu „stretch hood”. Maszyna www.hooder.pl FOLIARKA STRETCH HOOD zaprojektowana jest do pracy w linii technologicznej w dowolnym zakładzie produkcyjnym gdzie zachodzi potrzeba foliowania palet z towarem.

 

 

 • Zasilanie około 11kW 3 x 400V, 50Hz
 • Napięcie sterowania 24 DC
 • Odległość szafy od urządzenia do 50m
 • Temperatura otoczenia 0-40 st. C

 • Maksymalna względna wilgotność powietrza 90% przy 20st. C
 • Ciśnienie sprężonego powietrza 6 barów
 • Zużycie sprężonego powietrza około 50 litrów na paletę
 • W celu komunikacji z linią klienta przewidziane są sygnały we/wy stykowe/

Zasada działania maszyny

 

 

Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami

Bezpośredni telefon kontaktowy: +48793080778